U wilt gaan beleggen?

U wilt gaan beleggen, maar hebt geen idee in welke categorie.

In obligaties trekt U niet aan met de huidige lage rente, want als straks de rente gaat stijgen, dan dalen de obligatiekoersen. En in onroerend goed ziet U te weinig liquiditeit. Daarom denkt U aan aandelen, want die zijn liquide en je kunt ze in kleine coupures kopen. Wil je een groter bedrag investeren, dan koop je gewoon wat meer stukken.

Signalen

Daarom willen wij U helpen als Signaal-aanbieder. Niet met vermogensbeheer, want U geeft zelf Uw order op aan Uw broker. U behoudt dus alle vrijheid van handelen. Wij willen U periodiek – twee keer per maand, in de eerste volle week van de maand en twee weken daarna – een drietal aandelen doorgeven, waarvan wij verwachten dat die het de komende drie maanden goed zullen doen. Daartoe scannen wij periodiek een bestand van circa zes duizend aandelen die worden verhandeld op de beurzen in Europa en/of Amerika. Er staan ook aandelen uit Japan en China in ons bestand, maar dan met een beursnotering in Europa of Amerika. Het is onze bedoeling aandelen te selecteren, die er qua koersvooruitzichten veelbelovend uitzien.

Hoe groot is een signaal ?

Een signaal betreft een bedrag van 3000 euro, waarbij een drietal aandelen worden geselecteerd. Dus 1000 euro per aandeel. U bent echter geheel vrij welk bedrag U in een aandeel wilt investeren. Wij hanteren die 1000 euro per aandeel uitsluitend om een track record te kunnen opstellen.

Track record

Wij beleggen dus twee keer per maand een bedrag van 3000 euro in drie geselecteerde aandelen. Daarbij gaan we er van uit dat U op de gemiddelde koers – het gemiddelde tussen de hoogste intraday koers in een driemaands periode en de slotkoers drie maanden na de start – verkoopt. Omdat het voor een ieder moeilijk te bepalen is wanneer een koers gaat lopen en wij de selectie en de periode hebben bepaald, terwijl U gedurende die drie maanden alle gelegenheid hebt Uw visie bij te stellen, hebben wij deze rekenmethode gehanteerd. Na verloop van die uiterlijk drie maanden heeft U daardoor een bedrag ter beschikking voor een nieuwe belegging. Wanneer de koersontwikkeling goed is geweest tijdens die drie maanden, dan is er een groter bedrag voor belegging beschikbaar.

Resultaat per kwartaal

Wanneer we de resultaten van de afgelopen drie en een half jaar bekijken, dan blijkt dat de hoogste koers gemiddeld 27 procent hoger was dan de koers op de startdatum. Als je er van uit gaat dat de koers drie maanden na de start per saldo gelijk is gebleven, dan is de gemiddelde groei dus 13½ procent. Dat is niet per jaar, maar per kwartaal. Dat is, door het rente-op-rente-effect, dus ruim 60 procent op jaarbasis.

Wij beloven niet dat die percentages ook in de toekomst gehaald zullen worden, maar we doen er ons best voor, want ………..

de in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst,
maar ze geven wel aan waartoe de methode van Stockpicker-Signaal in staat is.

En bij tegenvallende performance ?

Valt de op deze manier berekende performance tegen, dat wil zeggen wanneer het eindbedrag van drie maanden beleggen minder heeft opgeleverd dan 4 procent, dan geven wij een reductie van 30 procent op het basistarief voor Uw abonnement voor de volgende drie maanden. Dit houdt dus in dat U 3 maanden 2 keer per maand 3 keer (oorspronkelijk) 1000 euro = 18.000 belegt. Wanneer dat minder dan 4 procent, dus 720 euro, oplevert, dan heb U recht op die korting.

U vraagt zich af wat het gemiddelde is van het beleggen op deze manier ?

Dat was ruim boven de 10 procent. Dit is een heel fraai resultaat. We hebben er dan ook commentaar op gekregen. Daarvoor verwijzen wij U naar het stukje ‘ Dat geloven wij niet ‘.

Kwantitatieve technische analyse

Wij gaan geen jaarverslagen uitpluizen, want daar staat geschiedenis in over het afgelopen jaar en de vooruitzichten voor de komende kwartalen. Helaas zijn die vooruitzichten nogal eens rooskleuriger dan achteraf blijkt. Hetzelfde geldt voor de economie in het algemeen. Bovendien hebben aandelen de neiging zo’n zes tot negen maanden vóór te lopen op de economie. Dat kan daardoor geen leidraad zijn voor de keuze van aandelen. Wij maken gebruik van indicatoren die in de kwantitatieve technische analyse veel gebruikt worden en hun nut hebben bewezen, terwijl andere indicatoren uit eigen koker komen. Wij baseren onze aanbevelingen dus op basis van koersbewegingen, waarbij soms ook de beursomzetten worden betrokken.

Dividenden

Is de uitkering per keer minder dan drie procent of het dividend over een heel jaar minder dan acht procent (cash of stock dividend), dan komt die volledig toe aan U als aandeelhouder. Het komt er op neer dat de normale dividenden niet worden mee genomen in de performance-berekening. Wij geven U alleen maar aan welke aandelen wij interessant vinden. Voor grotere uitkeringen, aandelen-splitsingen en/of claim-emissies zal wel een aanpassing plaats vinden. Dit is om een eerlijke ontwikkeling van het resultaat te berekenen.

Afgeleide producten

Wilt U gebruik maken van opties of turbo’s en daarmee Uw winstkansen vergroten ? Daarin bent U vrij, maar de berekening van de performance fee blijft gebaseerd op de koers van de aandelen.

Wat gaat me dat kosten ?

Wij vragen U hiervoor een bedrag van 300 euro per kwartaal, bij voorkeur per automatische giro. Dit tarief is inclusief 21 procent BTW. In het geval U recht heeft op een reductie dan wordt dit bedrag op Uw rekening terug gestort.

Front running

Van front running, dat is het zelf kopen van aandelen door de signaalaanbieder en daarna de aandelen aanbevelen aan de deelnemers, zal geen sprake zijn. Wij zullen dus op de dag van de aanbeveling niet handelen in de aandelen in kwestie en ook niet in de afgeleide producten, zoals opties en turbo’s. Willen wij zelf een belang nemen in bedoelde aandelen, dan zullen wij dat niet eerder doen dan overmorgen. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat we van een bepaald aandeel, dat we in portefeuille hebben, een aanbeveling doen. Daarom zullen wij in elk signaal aangeven of we wel of geen belang hebben in de bedoelde aandelen.

Wij hanteren dan ook de spreuk :

Wil je het beter doen dan de rest, dan moet je anders doen dan de rest.