Hoe het werkt

De methode van Stockpicker-Signaal is een systeem waarbij twee maal per maand een drietal aandelen wordt geselecteerd die het de komende drie maanden naar verwachting goed zullen doen. Dat wil niet zeggen dat de manier van werken een kwestie is van

  • tip lezen
  • aankoop doen en
  • dan alleen afwachten.

De klant moet de koers wel in de gaten houden en actie ondernemen zodra dat

  • in het geval van een mooi koersstijging gewenst dan wel
  • in het geval van tegenvallende koersen noodzakelijk is.

Daarom geven wij de suggestie – en niet meer dan dat – om bij een bepaald percentage koerswinst, bij voorbeeld 20 %, voor een deel winst te nemen. Gewoon om die winst zeker te stellen en voor de rest van een verder oplopende koers te kunnen profiteren.

En bij een tegenvallende koersontwikkeling bij bijvoorbeeld acht procent daling voor een deel verlies te nemen en toch in de race te blijven en om te voorkomen dat U gaat verkopen op het moment dat de koers op het punt staat te herstellen.

Wij gaan er bij de performance-berekening van uit dat de verkoop plaats vindt op het gemiddelde van de hoogste koers in de driemaands periode na de tip en de slotkoers op de einddatum.

Soorten analyse

Er zijn heel verschillende methodes om de markt te spotten en aandelen te onderzoeken, zoals de fundamentele analyse en de technische analyse.

De fundamentele analyse registreert wat er in de voorbije maanden is gebeurd en wat het management verwacht dat er in de komende kwartalen gaat gebeuren. Maar die verwachtingen worden nogal eens te hoog ingeschat, doordat het buitengebeuren zich anders ontwikkelt dan het management zich had voorgesteld.

 Technische analyse  bekijkt wat er werkelijk op de beurs gebeurt. Bovendien is het zo dat we niet de hele onderneming willen kopen maar slechts een paar honderd of duizend aandelen. Daarom hebben we belangstelling voor hoe de belegger in het algemeen tegen het aandeel aankijkt. Wil hij een belang in de onderneming opbouwen of juist afstoten.

Het zou mooi zijn als we dat van de belegger in het algemeen zouden weten. Dit is in de praktijk gewoon onmogelijk, maar stel dat het mogelijk zou zijn, verwacht U dan dat U een eerlijk antwoord zou krijgen ?

Zou de belegger die net aan het kopen is aan U vertellen dat U ook moet kopen ?  Omdat U dan zijn concurrent op de beursvloer bent is het niet reëel een eerlijke mening te verwachten.

Macro-economische data

De gegevens uit de macro-economie zijn in feite ook fundamentele data en lopen daardoor ook achter op de werkelijke gang van zaken. Het is zelfs zo dat de koersen van aandelen zo’n zes tot negen maanden voorlopen op de reële economie, waardoor de macro-economie geen leidraad kan zijn voor ons als belegger.

Op zoek naar voorlopers

De methode die wij hanteren is, dat wij twee keer per maand circa zes duizend aandelen scannen en daarbij bekijken welke daarvan aan bepaalde, door ons gestelde, voorwaarden voldoen. Die voorwaarden hebben we geformuleerd in indicatoren, die een leidende rol spelen ten opzichte van de koersen.

Het komt er op neer dat wij geen jaarverslagen napluizen, geen balansen analyseren en geen resultatenrekeningen bekijken. Wij baseren onze tips op basis van koersbewegingen, waarbij we soms ook de beursomzetten er bij betrekken.

We vergelijken het wel eens met wat er op Schiphol te zien is. Je ziet de bemanning naar een vliegtuig lopen. Dat is een indicatie dat het toestel spoedig zal vertrekken. Dus als je mee wilt, moet je wel instappen.

Kwantitatieve technische analyse

Deze vorm van analyse onderzoekt met behulp van allerlei indicatoren het koersgedrag die de beleggers in zijn totaliteit veroorzaken. Wij hanteren algemeen gebruikte indicatoren die hun nut bewezen hebben en daarnaast hebben we zelf een aantal indicatoren ontwikkeld.

Een tegenwerping die voorstanders van fundamentele analyse opwerpen is dat wij, technische analisten, al autorijdend alleen maar in de achteruitkijkspiegel kijken. Dat is waar, maar als je in de mist rijdt en geen hand voor ogen ziet, dan heb je eenvoudig geen andere mogelijkheid dan die achteruitkijkspiegel.

De methode die wij hanteren wordt kwantitatieve technische analyse genoemd. Wel geven wij in onze signalen ook wat fundamentele analyse voor de lezer die graag wat onderliggende cijfers wil zien. Deze kunnen in bepaalde gevallen wel in tegenspraak kan zijn met onze analyse. Bij onze selectie gaan we echter uit van de kwantitatieve technische analyse.

Naast de kwantitatieve technische analyse is ook de visuele technische analyse interessant. Deze kijkt naar de grafiek van de koersen en let onder meer op mogelijke steun- en weerstandslijnen.

De klant beheert zelf zijn eigen geld en geeft zelf zijn orders op zijn eigen broker.

Zo heeft de deelnemer dagelijks de mogelijkheid zijn beleid bij te stellen, terwijl de tip aan het begin van de driemaands periode is gegeven en nadien niet wordt gewijzigd. En de klant is zowel in die driemaands periode als na afloop daarvan geheel vrij wat te doen met de aanbevolen aandelen. Bekijk eens even wat er na zo’n  driemaands periode van Prosensa en Genmab gebeurde !!

Dividenden

Met normale dividenden wordt in de performance-berekening geen rekening gehouden. Voor bijzondere dividenden zoals extra uitkeringen in de vorm van cash of stock – voor zover deze beide laatste per keer meer dan 3 procent van de laatste cum-koers bedragen – kan wel worden gecorrigeerd, evenals voor stock splits en claim-emissies.

Drie aandelen

Zodra we dus een aantal kansrijke aandelen hebben gevonden, selecteren we daaruit, met behulp van grafieken, een drietal aandelen die ook aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen.

Wanneer winst nemen ?

Veel beleggers vragen zich af wanneer ze winst moeten nemen. Er wordt veel gesuggereerd bij 20 procent winst uit te stappen, maar wij zijn er voor om dan de helft van de positie te verkopen. Dan heb je die winst ten minste al in je pocket. En door voor de helft te blijven zitten, schep je de mogelijkheid verder mee te spelen als de koers nog verder oploopt. Maar wanneer moet je er dan uit ?

Wij zijn er voor om te verkopen zodra je een betere mogelijkheid om te beleggen ziet. In de performance-berekening zijn we uitgegaan van verkoop op het einde van de driemaands periode.

Ik hoorde eens op een seminar de presentator zeggen dat hij nooit winst neemt, maar wel verlies neemt en daarbij goede resultaten behaalt. Hij legde daarbij wel uit dat hij de koers scherp in de gaten houdt en zodra die een bepaald percentage onder de hoogste recent gerealiseerde koers aantikt, hij uitstapt. Dus neemt verlies ten opzichte van de hoogste koers en niet vergeleken met zijn aankoopkoers. De aankoopkoers vindt hij niet relevant.

 Het is niet van te voren te zeggen welke manier het beste resultaat oplevert. Dat is per aandeel en per tijdstip verschillend.

Bescherming tegen koersdaling

Je hoort al maanden zeggen dat de beurzen inéén zullen storten, en wat je ziet gebeuren is dat er een correctie van een paar procent plaats vindt, maar dat de indices vlot daarna toch weer vrolijk nieuwe hoogtepunten neerzetten.

Dit doet me denken aan de vraag die ik jaren geleden eens van een goede kennis kreeg.

 Zeg Jan, heb jij die financiële crisis nou op de één of andere manier zien aankomen ?
Mijn antwoord was ja, die heb ik wel zien aankomen.
En niet één keer, maar diverse keren en steeds gebeurde er verder niets dan
een schommeling van een paar procent. Het is net als met het weer.
Je wilt een wandeling gaan maken en kijkt naar de lucht.
Je denkt dat het best 
eens zou kunnen gaan regenen, dus denk je :
laat ik maar een paraplu meenemen. Zo loop je met die plu te sjouwen
en 
je ziet wel veel wolkenvelden en dreigende luchten, maar er valt geen spatje regen.
Dus na een aantal van die wandelingen laat je die plu thuis en wat gebeurt er dan ?
juist ja, dan gaat het regenen en word je nat ondanks het feit dat je eigenlijk
wel regen verwachtte. En zo ging het ook met die financiële crisis.
Daardoor ben ik toch nat geworden.

 We moeten weten wat we voor actie moeten ondernemen als er zich bepaalde omstandigheden voordoen.

Je kunt stellen dat je er goed aan doet je hele portefeuille (of een deel daarvan) te verkopen zodra er gevaar dreigt, maar wat als dat gevaar maar een wassen neus blijkt te zijn. Dan heb je CASH, maar profiteer je niet van de volgende stijging.

Een bekend gezegde van Wall Street luidt :

Cut your losses short and let your winners run

En de Chinezen zeggen het zo mooi om het woord CRISIS aan te geven. Dat zijn twee karakters, het eerste betekent GEVAAR, en het tweede KANS.

Want crisis levert het gevaar op van forse koersverliezen op je portefeuille, maar tevens de gelegenheid om goedkoop te kopen.

Zorg er daarom voor dat je voldoende CASH hebt om van die lage koersen te profiteren.

Put opties

Je kunt je portefeuille beschermen door het kopen van put opties, maar dat heeft ook een nadeel. Put opties hebben een bepaalde afloopdatum, ofwel expiratie-datum. En de tijds- en verwachtingswaarde die in de prijs van een optie aanwezig is, loopt er heel langzaam geleidelijk, maar wel gegarandeerd en gestaag uit. Bovendien om je hele portefeuille af te dekken, zou je een relatief grote positie moet opbouwen in put opties.

Een suggestie die dan vaak gedaan wordt is, koop een put optie die in the money is en schrijf tegelijkertijd een put optie die out of the money is. Zo kun je het bedrag dat je moet investeren in deze beschermingsconstructie behoorlijk beperken. Maar je moet ze wel beide in de gaten houden, zowel qua resterende looptijd tot de expiratie-datum als de beweging van de onderliggende waarde.

Maar een heel belangrijke vraag is wanneer ik zo’n optie-constructie moet opzetten. Moet ik dat nu doen terwijl iedereen zegt dat de beurs wel erg hoog staat en daardoor aandelen duur zijn geworden.

Andere deskundigen hoor je zeggen, dat de aandelen nog wel een stuk kunnen “doorstijgen, omdat de belegger in het algemeen in feite geen alternatief heeft, want obligaties brengen eigenlijk niets op en zodra de rente gaat stijgen, zullen deze laatste fors gaan dalen.

Wanneer we die optie-constructie nu opzetten en de beurs gaat gewoon door met hogere koersen neer te zetten, dan verliezen we met die puts alleen maar geld.

Daarom moeten we in eerste instantie bepalen wanneer we in actie moeten komen.

Hoog en laag

En wat is hoog en wat laag ?  Het niveau wordt steeds vergeleken met wat men gewend is. Zo zie je momenteel in de kranten dat de groei van de economie in China tegenvalt, dus laag is. Men was gewend aan een dubbelcijferige groei, dus meer dan tien procent. Daarmee vergeleken is 7 % maar magertjes. Maar wij, als westerse landen, zijn heel blij met een groei van 1½ tot 2 procent. Kortom het gaat er maar om waarmee je vergelijkt.

Bekende belegger

Een bekende Nederlandse belegger heeft een heel eenvoudige stelregel. Hij bepaalt het 200-daags voortschrijdend gemiddelde van een index, waarvoor hij de Standard & Poor’s 500 Composite hanteert.

Bij het bereiken van het dal van het 200-daags gemiddelde op 114 in oktober 1982 wachtte hij tot dat gemiddelde 5 procent hoger was, hetgeen dus bij 120 in december 1982 het geval was. Op dat moment, de index zelf stond toen op 135, ging hij pas kopen.

In geval van topvorming bij voorbeeld in 2008 op 1500 wachtte hij tot dat gemiddelde 5 procent is gedaald tot 1425, waarbij de index ook op 1425 stond en dan pas ging hij verkopen.

Het komt er op neer dat hij op een ‘extreem veilig moment’ pas in- respectievelijk uitstapt, maar dat de beurs dan al wel een behoorlijke rit heeft gemaakt, waarvan hij niet heeft geprofiteerd.

Wij willen graag wat eerder op de rijdende trein springen, met het risico dat die trein voorlopig alleen maar aan het rangeren is. Je zou kunnen stellen dat de opgaande trend is omgekeerd op het moment dat de index bij voorbeeld acht procent is gedaald ten opzichte van zijn hoogtepunt. Maar ja, we weten allemaal dat het hele beursgebeuren niet een kwestie is van een rechte lijn en ook dat de beurs altijd de neiging heeft te overdrijven. Dus na een overdreven koersstijging volgt een reactie van beleggers / speculanten die vinden dat die stijging te ver is doorgeschoten, dus gaan verkopen en zo voor een interessante koersdaling zorgen. Of dat echter het einde van de koersstijging betekent is niet zeker. Maar eens zal dat wel de waarheid zijn.

Het komt er dus op neer dat een ieder voor zichzelf moet bepalen wanneer hij vindt dat er voldoende zekerheid is om stappen te nemen.

En als je dan besloten hebt dat de waarschijnlijkheid van een serieuze koersdaling aanwezig is, wat moet je dan doen ? Op dat moment ben jij niet de enige die voorzichtig is geworden en zijn de put opties aanmerkelijk duurder geworden, dus dat er meer verwachtingswaarde in zit, dan een paar maanden daarvoor. Je kunt in plaats van put opties ook een andere weg kiezen.

Turbo’s

Je kunt dus actief gaan worden op de optiemarkt of als je daar niet van afhankelijk wilt zijn in verband met het vervliegen van de tijdswaarde, dan zou je kunnen kiezen voor een turbo short. Het werken met turbo’s is eigenlijk het kopen (turbo long) of verkopen (turbo short) van aandelen met geleend geld. En zoals we allemaal weten :  geld lenen kost geld. Bij turbo’s brengt de bank die de turbo-handel creëert daarvoor financieringskosten in rekening. De rente die de bank in rekening brengt, dus de financieringskosten, wordt bij een turbo long verrekend door het verhogen van het financieringsniveau. En zo loopt ook het stop loss niveau geleidelijk aan op. Zo komt het stop loss niveau dus steeds dichter bij de koers te liggen. Met het risico dat je wordt uitgestopt. Dat gebeurt wanneer de koers van het aandeel onder het stop loss niveau belandt. Op dat moment houdt de turbo long op te bestaan en verkoopt de bank de onderliggende waarde en dat gebeurt op de best mogelijke koers, ofwel BESTENS. Wil je dat niet dan moet je het zelf in de gaten houden en zelf actie ondernemen door eerder een verkooporder op te geven..

Naarmate je dat stop loss niveau dichter bij de koers van het aandeel kiest is de hefboom hoger. Dat betekent dat je winst hoger zal zijn als de koers de door jou gewenste kant op gaat. Maar gaat de koers de andere kant op, dan kom je snel in de verlieszone terecht. Het gaat er dus om een hefboom te kiezen, waarmee je een interessante move kunt maken bij winst, maar niet al te veel risico loopt als het de verkeerde kant op gaat.

 Kijk verder eens op de website bij Hefboomproducten, turbo’s.

Het komt er op neer dat je geld gaat investeren om een neergaande beweging van de beurs, dus een mogelijk verlies op je portefeuille, te compenseren. Je kunt echter ook op een andere manier je portefeuille beschermen. Namelijk door per individueel aandeel een limiet te stellen, in de vorm van een STOP LOSS – ORDER. Zo in de geest van: als de koers onder een bepaald niveau zakt, en ik er van uitga dat de koers nog (veel) verder zal zakken, dan wil ik verkopen. Maar wil ik dan wel bestens verkopen ?

Denk aan PROSENSA toen dit bedrijf in september 2013 bekend moest maken dat de resultaten in Fase 3 van het kandidaat-medicijn tegen Spierdystrophie van Duchenne niet goedgekeurd werden en de koers duikelde van 24 naar 6 dollar of aan 3D SYSTEMS in die in juli 2014 winstcijfers van 0,2 cent publiceerde waar de algemene verwachting 10 cent was en de koers van 69 naar 47 dollar tuimelde en in de maanden daarna nog verder zakte naar 28.

Je kunt natuurlijk een BESTENS order opgeven, maar het is ook mogelijk dat je een gelimiteerde stop loss – order opgeeft. Je doet er dus goed voor jezelf te bepalen hoe ver je je verlies maximaal wil laten oplopen voor je uitstapt. Stel dat de koers op 56 staat en je verwacht dat DE BODEM op 51 zal liggen, dan kun je een stop loss inleggen op bij voorbeeld 50,80. Wil je dan niet bestens verkopen, dan zou je een verkooplimiet kunnen opgeven van 50.68.

En nog beter is het om een GELIMITEERDE TRAILING STOP LOSS ORDER op te geven. Stel dat de topkoers 56 staat en je wilt een stop loss op 51, dan geef je een koersverschil op van 5 dollar onder die top. Dat laten meelopen van de limiet kun je automatisch laten doen, namelijk door een gelimiteerde trailing stop loss order.

Dus de koers staat op 56 en je stelt je stop loss op (56 – 5=) 51, vervolgens stijgt de koers naar intraday 58 je stop loss stijgt mee naar (58 – 5 =) 53, dan daalt de koers naar 56,41 je stop loss blijft staan op 53, dan stijgt de koers naar 64 je stop loss stijgt naar (64 – 5 =) 59, maar dan daalt de koers naar 59,01 je stop loss blijft staan op 59 en de koers daalt verder naar 58.72 en belandt dus onder die 59.

Op dat moment gaat jouw verkooporder naar de beurs en worden de aandelen, als zijnde een gewone verkooporder, bestens verkocht als je geen limiet hebt opgegeven. Gaf je wel een limiet dan vindt de verkoop plaats als dat volgens de limiet mogelijk is. De verkooporder gaat dus pas naar de beurs zodra aan de door jou gestelde voorwaarde is voldaan. Je verhindert hiermee dat de beroepshandel vroegtijdig inzage krijgt in het orderboek.

Het is ook mogelijk een trailing stop loss order op te geven met als conditie een aantal punten van  een index, bij voorbeeld de AEX, onder zijn hoogste niveau en als de koers onder dat niveau zakt, dat dan een verkoop moet plaats vinden in een bepaald aandeel. Verder heb je de vrijheid je hele positie op te ruimen zodra aan de voorwaarde is voldaan, maar je kunt daarvoor een deel van je bezit aangeven.

Handige sites

En hier nog even een paar nuttige sites voor het maken van grafieken :

http://stockcharts.com/freecharts/

http://www.freestockcharts.com

http://finviz.com/

http://www.yahoo.finance.com